Jezdíme
na zelenou

Pozvánky

7. 5. 2024

KONFERENCE GREEN DEAL V (NEJEN ŽELEZNIČNÍ) DOPRAVĚ - 22.05.2024 od 10:00 na rektorátu ČVUT.

Registrujte se na info@greenrail.cz anebo na antonin.felber@outlook.com s poznámkou, jestli se chcete dostavit osobně anebo dostat odkaz na streamovanou verzi konference.

Cíl konference: Cílem konference je vysvětlit aktuální stav problematiky Green Deal, identifikovat možnosti smysluplných změn a vyvolat tak veřejnou diskuzi, která povede ke změnám některých parametrů této evropské politiky.

Účastníci konference: zástupci Evropského parlamentu, zástupci jednotlivých dopravních sektorů, ministerstva, samosprávy, akademická sféra, profesní sdružení a další příznivci dopravy.

Moderátor: Václav Nebeský – čestný prezident spolku Zelená Železnice

Program:
1. BLOK – Green Deal a Dopravní politika
- Ondřej Kovařík – poslanec Evropského parlamentu
- Petr Holub – vrchní ředitel sekce ochrany klimatu Ministerstva životního prostředí
- Radek Holý – prorektor ČVUT
- Michal Štefl – viceprezident Hospodářské Komory
- Tomáš Tyll – VKS Legal advokátní kancelář
- a další…

2. BLOK – Green Deal a Dopravní business
- Jiří Pohl – zástupce Zelená železnice / Siemens
- Roman Štěrba – zástupce Správy železnic
- Petr Moravec – výkonný ředitel SVOD
- Oldřich Sládek – výkonný ředitel ŽESNAD.CZ
- Vojtěch Hromíř – generální tajemník ČESMAD BOHEMIA
- a další…

3. BLOK – Panelová diskuse
- Jiří Ješeta – člen představenstva ČD
- Tomáš Tóth – generální ředitel ČD Cargo
- Ondřej Kovařík – poslanec Evropského parlamentu
- Jaroslav Kepka – vedoucí oddělení politiky a strategií životního prostředí MŽP
- Ondřej Přibyl – děkan Fakulty dopravní ČVUT
- Václav Nebeský – čestný prezident spolku Zelená Železnice
- Josef Melzer – prezident ČESMAD BOHEMIA
- a další…

Změna programu vyhrazena.

10. 4. 2024

SAVE THE DATE - Konference Green Deal v (nejen železniční) dopravě

Vážení kolegové a přátelé (nejen železniční) dopravy,

spolek Zelená železnice ve spolupráci s rektorátem ČVUT a dalšími partnery a osobnostmi připravuje jednodenní konferenci na téma „Green Deal na železnici“. Evropská politika Green Deal vyvolává různé pocity a reakce, od smířlivých až po úplně odmítavé. Ve volebních programech různých politických stran a hnutí, kandidujících do Evropského parlamentu, je Green Deal jedno z nejvíce skloňovaných témat, protože se dotýká nás všech. Green Deal se už dnes prolíná mnoha legislativními normami a dalšími závaznými dokumenty, proto je potřeba o něm více diskutovat a připravit smysluplné a hlavně realistické návrhy na jeho včasnou změnu.

Cíl konference: cílem konference je vysvětlit aktuální stav problematiky Green Deal, identifikovat možnosti smysluplných změn a vyvolat tak veřejnou diskuzi, která povede ke změnám některých parametrů této evropské politiky.

Termín a místo: 22.05.2024, v čase od 10:00 do 16:00 v sídle rektorátu ČVUT, Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6 (lze se účastnit osobně nebo sledovat streamování v přímém přenosu).

Vystupující: europoslanci ČR, zástupci Ministerstva dopravy, Průmyslu a obchodu a Životního prostředí, zástupci ČVUT, Hospodářské komory, Českých drah, ČD Cargo, Správy železnic, Sdružení železničních i silničních dopravců a další.

Pokud máte o konferenci zájem, ozvěte se nám. Pošleme Vám další detaily.

Děkujeme Vám za přízeň!

12. 1. 2024

Předsednictvo spolku Zelená železnice, z.s. tímto svolává Valnou hromadu

Předsednictvo spolku Zelená železnice, z.s. IČ: 118 57 251 (dále též „Spolek“), v souladu se zněním čl. X. odst. 3. stanov tímto svolává Valnou hromadu spolku na den 6. března 2024 od 17:00 do 18:00 h.
Valná hromada proběhne on-line formou pomocí aplikace MS Teams (odkaz bude zaslán).

Program Valné hromady:
1) Informace o činnosti spolku v roce 2023 a představení plánu činnosti na rok 2024
2) Schválení účetní závěrky spolku za rok 2023
3) Odsouhlasení rozpočtu a ročních poplatků členů spolku
4) Různé

V Praze dne 12. ledna 2024

12. 10. 2023

Dne 23.11.2023 budeme vystupovat na semináři "Urychlení liniové elektrizace - Koncepce rozvoje elektrické trakce" pořádaném CDV za podpory Ministerstva dopravy ČR. Těšíme se na shledání.

25. 8. 2023

Dne 03.10.2023 pořádáme workshop v Rytířském sále Správy železnic na téma "Kdy a kde se v ČR objeví vodík a kolik bude stát".

6. 6. 2023

Ve dnech 21.6.2023 v Plzni, 22.6.2023 v Pardubicích a 28.6.2023 v Olomouci pořádáme spolu se Správou železnic workshopy na téma rozvoje železniční infrastruktury v krajích.

2. 5. 2023

Dne 19.05.2023 budeme vystupovat na 9. ročníku konference čisté mobility pořádané Ministerstvem životního prostředí v Senohrabech. Těšíme se na shledání.

19. 4. 2023

Zveme Vás na naše vystoupení v rámci Global ESG & Sustainability Summit dne 27.4. 2023 na Pražském hradě.

3. 3. 2023

Spolek Zelená železnice zaštítil Mezinárodní železniční veletrh a konferenci Rail Business Days 2023, který se koná ve dnech 5.-7. června 2023 v Ostravě. Zveme Vás na návštěvu.

20. 1. 2023

Předsednictvo spolku Zelená železnice, z.s. tímto svolává Valnou hromadu

Předsednictvo spolku Zelená železnice, z.s. IČ: 118 57 251 (dále též „Spolek“), v souladu se zněním čl. X. odst. 3. stanov tímto svolává Valnou hromadu spolku na den 1. března 2023 od 16:00 do 17:00 h.
Valná hromada proběhne on-line formou pomocí aplikace MS Teams (odkaz bude zaslán).

Program Valné hromady:
1) Informace o činnosti spolku v roce 2022 a představení plánu činnosti na rok 2023
2) Schválení účetní závěrky spolku za rok 2022
3) Odsouhlasení rozpočtu a ročních poplatků členů spolku
4) Různé

V Praze dne 20. ledna 2023

22. 12. 2022

Dne 18.01.2023 pořádáme v Rytířském sále Správy železnic workshop na téma Rozvoj infrastruktury.

31. 10. 2022

Dovolte nám Vás pozvat na naše vystoupení v rámci 1. Česko-Slovenské železniční konference konané ve dnech  3. a 4. listopadu 2022 v hotelu Tatra v Bratislavě.

14. 10. 2022

Dovolte nám Vás pozvat na naše vystoupení v rámci kulatého stolu Uplatnění bateriových pohonů na železnici konaného dne  26. října 2022 v budově HKP.

16. 9. 2022

Dovolte nám Vás pozvat na naše vystoupení v rámci konference IRFC 2022, která se koná ve dnech 5. – 7. října 2022 v Clarion Congress Hotel Prague.

18. 8. 2022

Předsednictvo spolku Zelená železnice, z.s. tímto svolává Valnou hromadu

Předsednictvo spolku Zelená železnice, z.s. IČ: 118 57 251 (dále též „Spolek“), v souladu se zněním čl. X. odst. 3. stanov tímto svolává Valnou hromadu spolku na den 15. září 2022 od 16:00 do 16:30 h.
Valná hromada proběhne on-line formou pomocí aplikace MS Teams (odkaz bude zaslán).

Program Valné hromady:
1) Schválení změny stanov spolku
2) Přijetí nových členů spolku
3) Různé

V Praze dne 18. srpna 2022

1. 7. 2022

Přejeme všem krásné léto. Na další akce Vás pozveme koncem prázdnin.

9. 6. 2022

Předsednictvo spolku Zelená železnice, z.s. tímto svolává Valnou hromadu

Předsednictvo spolku Zelená železnice, z.s. IČ: 118 57 251 (dále též „Spolek“), v souladu se zněním čl. X. odst. 3. stanov tímto svolává Valnou hromadu spolku na den 29. června 2022 od 16:30 do 17:00 h.

Valná hromada proběhne on-line formou pomocí aplikace MS Teams (odkaz bude zaslán).

Program Valné hromady:
1) Přijetí nových členů spolku
2) Různé

V Praze dne 9. června 2022

2. 6. 2022

Dovolte nám Vás pozvat na naše vystoupení v rámci 6. ročníku konference kolejových vozidel, která se koná dne 15. června 2022 v Holiday Inn v Brně.

9. 5. 2022

Dovolte nám Vás pozvat na naše vystoupení v rámci 8. ročníku konference čisté mobility, která se koná ve dnech 19.–20. května 2022 na zámku Loučeň.

11. 4. 2022

Předsednictvo spolku Zelená železnice, z.s. tímto svolává Valnou hromadu

Předsednictvo spolku Zelená železnice, z.s. IČ: 118 57 251 (dále též „Spolek“), v souladu se zněním čl. X.odst. 3 stanov tímto svolává Valnou hromadu spolku na den 27. dubna 2022 od 17:00 do 17:45 h.

Valná hromada proběhne online formou pomocí aplikace MS Teams (odkaz bude zaslán).

Program Valné hromady:
1) Schválení účetní závěrky za rok 2021
2) Změna statusu členství ČEZ ESCO
3) Změna stanov – odsouhlasení doplnění pozice čestného prezidenta a případně jeho volba
4) Změna v předsednictvu spolku
5) Přijetí nových členů spolku
6) Různé

V Praze dne 11. dubna 2022 za Předsednictvo spolku Zelená železnice, z.s. Mgr. MgA. Roman Kokšal, předseda