Jezdíme
na zelenou

Pozvánky

16. 9. 2022

Dovolte nám Vás pozvat na naše vystoupení v rámci konference IRFC 2022, která se koná ve dnech 5. – 7. října 2022 v Clarion Congress Hotel Prague.

18. 8. 2022

Předsednictvo spolku Zelená železnice, z.s. tímto svolává Valnou hromadu

Předsednictvo spolku Zelená železnice, z.s. IČ: 118 57 251 (dále též „Spolek“), v souladu se zněním čl. X. odst. 3. stanov tímto svolává Valnou hromadu spolku na den 15. září 2022 od 16:00 do 16:30 h.
Valná hromada proběhne on-line formou pomocí aplikace MS Teams (odkaz bude zaslán).

Program Valné hromady:
1) Schválení změny stanov spolku
2) Přijetí nových členů spolku
3) Různé

V Praze dne 18. srpna 2022

1. 7. 2022

Přejeme všem krásné léto. Na další akce Vás pozveme koncem prázdnin.

9. 6. 2022

Předsednictvo spolku Zelená železnice, z.s. tímto svolává Valnou hromadu

Předsednictvo spolku Zelená železnice, z.s. IČ: 118 57 251 (dále též „Spolek“), v souladu se zněním čl. X. odst. 3. stanov tímto svolává Valnou hromadu spolku na den 29. června 2022 od 16:30 do 17:00 h.

Valná hromada proběhne on-line formou pomocí aplikace MS Teams (odkaz bude zaslán).

Program Valné hromady:
1) Přijetí nových členů spolku
2) Různé

V Praze dne 9. června 2022

2. 6. 2022

Dovolte nám Vás pozvat na naše vystoupení v rámci 6. ročníku konference kolejových vozidel, která se koná dne 15. června 2022 v Holiday Inn v Brně.

9. 5. 2022

Dovolte nám Vás pozvat na naše vystoupení v rámci 8. ročníku konference čisté mobility, která se koná ve dnech 19.–20. května 2022 na zámku Loučeň.

11. 4. 2022

Předsednictvo spolku Zelená železnice, z.s. tímto svolává Valnou hromadu

Předsednictvo spolku Zelená železnice, z.s. IČ: 118 57 251 (dále též „Spolek“), v souladu se zněním čl. X.odst. 3 stanov tímto svolává Valnou hromadu spolku na den 27. dubna 2022 od 17:00 do 17:45 h.

Valná hromada proběhne online formou pomocí aplikace MS Teams (odkaz bude zaslán).

Program Valné hromady:
1) Schválení účetní závěrky za rok 2021
2) Změna statusu členství ČEZ ESCO
3) Změna stanov – odsouhlasení doplnění pozice čestného prezidenta a případně jeho volba
4) Změna v předsednictvu spolku
5) Přijetí nových členů spolku
6) Různé

V Praze dne 11. dubna 2022 za Předsednictvo spolku Zelená železnice, z.s. Mgr. MgA. Roman Kokšal, předseda