Jezdíme
na zelenou

Novinky

15. 9. 2022

Novým řádným členem spolku byla na Valné hromadě přijata společnost ČMŽO – elektronika s.r.o..

29. 6. 2022

Novým řádným členem spolku byla na Valné hromadě přijata státní organizace Správa železnic.

27. 4. 2022

Čestným prezidentem spolku Zelená železnice je Václav Nebeský. Jeho nominaci schválila valná hromada spolku dne 27. dubna 2022. Václav Nebeský byl doposud členem předsednictva spolku, na tomto postu ho vystřídal Jiří Ješeta z Českých drah. Novým přidruženým členem spolku na Valné hromadě byla přijata společnost GX CORPFIN.

28. 1. 2022

Výkonným ředitelem spolku Zelená železnice byl potvrzen Antonín Felber. Současně byl přijat přijat další řádný člen spolku, a to společnost ČEZ ESCO

17. 9. 2021

Dne 17. 9. 2021 byl založen spolek Zelená železnice. Cílem spolku je koordinovat rozvoj bezemisní dopravy v ČR.