Jezdíme
na zelenou

16. 9. 2022

Dovolte nám Vás pozvat na naše vystoupení v rámci konference IRFC 2022, která se koná ve dnech 5. – 7. října 2022 v Clarion Congress Hotel Prague.

15. 9. 2022

Novým řádným členem spolku byla na Valné hromadě přijata společnost ČMŽO – elektronika s.r.o..

18. 8. 2022

Předsednictvo spolku Zelená železnice, z.s. tímto svolává Valnou hromadu

Předsednictvo spolku Zelená železnice, z.s. IČ: 118 57 251 (dále též „Spolek“), v souladu se zněním čl. X. odst. 3. stanov tímto svolává Valnou hromadu spolku na den 15. září 2022 od 16:00 do 16:30 h.
Valná hromada proběhne on-line formou pomocí aplikace MS Teams (odkaz bude zaslán).

Program Valné hromady:
1) Schválení změny stanov spolku
2) Přijetí nových členů spolku
3) Různé

V Praze dne 18. srpna 2022

1. 7. 2022

Přejeme všem krásné léto. Na další akce Vás pozveme koncem prázdnin.

29. 6. 2022

Novým řádným členem spolku byla na Valné hromadě přijata státní organizace Správa železnic.

9. 6. 2022

Předsednictvo spolku Zelená železnice, z.s. tímto svolává Valnou hromadu

Předsednictvo spolku Zelená železnice, z.s. IČ: 118 57 251 (dále též „Spolek“), v souladu se zněním čl. X. odst. 3. stanov tímto svolává Valnou hromadu spolku na den 29. června 2022 od 16:30 do 17:00 h.

Valná hromada proběhne on-line formou pomocí aplikace MS Teams (odkaz bude zaslán).

Program Valné hromady:
1) Přijetí nových členů spolku
2) Různé

V Praze dne 9. června 2022

2. 6. 2022

Dovolte nám Vás pozvat na naše vystoupení v rámci 6. ročníku konference kolejových vozidel, která se koná dne 15. června 2022 v Holiday Inn v Brně.

9. 5. 2022

Dovolte nám Vás pozvat na naše vystoupení v rámci 8. ročníku konference čisté mobility, která se koná ve dnech 19.–20. května 2022 na zámku Loučeň.

27. 4. 2022

Čestným prezidentem spolku Zelená železnice je Václav Nebeský. Jeho nominaci schválila valná hromada spolku dne 27. dubna 2022. Václav Nebeský byl doposud členem předsednictva spolku, na tomto postu ho vystřídal Jiří Ješeta z Českých drah. Novým přidruženým členem spolku na Valné hromadě byla přijata společnost GX CORPFIN.

11. 4. 2022

Předsednictvo spolku Zelená železnice, z.s. tímto svolává Valnou hromadu

Předsednictvo spolku Zelená železnice, z.s. IČ: 118 57 251 (dále též „Spolek“), v souladu se zněním čl. X.odst. 3 stanov tímto svolává Valnou hromadu spolku na den 27. dubna 2022 od 17:00 do 17:45 h.

Valná hromada proběhne online formou pomocí aplikace MS Teams (odkaz bude zaslán).

Program Valné hromady:
1) Schválení účetní závěrky za rok 2021
2) Změna statusu členství ČEZ ESCO
3) Změna stanov – odsouhlasení doplnění pozice čestného prezidenta a případně jeho volba
4) Změna v předsednictvu spolku
5) Přijetí nových členů spolku
6) Různé

V Praze dne 11. dubna 2022 za Předsednictvo spolku Zelená železnice, z.s. Mgr. MgA. Roman Kokšal, předseda

28. 1. 2022

Výkonným ředitelem spolku Zelená železnice byl potvrzen Antonín Felber. Současně byl přijat přijat další řádný člen spolku, a to společnost ČEZ ESCO

17. 9. 2021

Dne 17. 9. 2021 byl založen spolek Zelená železnice. Cílem spolku je koordinovat rozvoj bezemisní dopravy v ČR.