Jezdíme
na zelenou

25. 8. 2023

Dne 03.10.2023 pořádáme workshop v Rytířském sále Správy železnic na téma "Kdy a kde se v ČR objeví vodík a kolik bude stát".

6. 6. 2023

Ve dnech 21.6.2023 v Plzni, 22.6.2023 v Pardubicích a 28.6.2023 v Olomouci pořádáme spolu se Správou železnic workshopy na téma rozvoje železniční infrastruktury v krajích.

6. 6. 2023

Na konferenci Rail Business Days 2023 v Ostravě ve velmi milé společnosti pánů Jiřího Svobody, Michala Krapince, Zdeňka Chrdleho, Tomáše Tótha, Tomáše Slavíčka a za moderování paní Daniely Písařovicové jsme mluvili o tom, že železniční doprava je zelená z principu a musíme se hlavně zaměřit na přechod ze silnic na koleje.

16. 5. 2023

Novým přidruženým členem spolku byla přijata jedna z největších a nejstarších technických univerzit v Evropě - České vysoké učení technické v Praze. Těšíme se na spolupráci.

2. 5. 2023

Dne 19.05.2023 budeme vystupovat na 9. ročníku konference čisté mobility pořádané Ministerstvem životního prostředí v Senohrabech. Těšíme se na shledání.

19. 4. 2023

Zveme Vás na naše vystoupení v rámci Global ESG & Sustainability Summit dne 27.4. 2023 na Pražském hradě.

19. 4. 2023

Koukněte na nové příspěvky na sociálních sítích

https://www.linkedin.com/company/zelenazeleznice/

https://twitter.com/Zelenazeleznice

3. 3. 2023

Spolek Zelená železnice zaštítil Mezinárodní železniční veletrh a konferenci Rail Business Days 2023, který se koná ve dnech 5.-7. června 2023 v Ostravě. Zveme Vás na návštěvu.

3. 3. 2023

Dne 28.02.2023 jsme se zúčastnili kulatého stolu na téma Budoucnost nízkoemisní železnice v ČR. Děkujeme SIRDO a Fakulta elektrotechnická ZČU ¦ RICE za organizaci.

20. 1. 2023

Dne 18.01.2023 jsme pořádali spolu se Správou železnic workshop rozvoje železniční infrastruktury pro potřeby bezemisních vozidel. Byla to velmi strhující debata! Díky zájmu uspořádáme další akce. Tentokrát zaměřené na nákladní dopravu a osobní dopravu v regionech. Děkujeme všem účastníkům.

20. 1. 2023

Předsednictvo spolku Zelená železnice, z.s. tímto svolává Valnou hromadu

Předsednictvo spolku Zelená železnice, z.s. IČ: 118 57 251 (dále též „Spolek“), v souladu se zněním čl. X. odst. 3. stanov tímto svolává Valnou hromadu spolku na den 1. března 2023 od 16:00 do 17:00 h.
Valná hromada proběhne on-line formou pomocí aplikace MS Teams (odkaz bude zaslán).

Program Valné hromady:
1) Informace o činnosti spolku v roce 2022 a představení plánu činnosti na rok 2023
2) Schválení účetní závěrky spolku za rok 2022
3) Odsouhlasení rozpočtu a ročních poplatků členů spolku
4) Různé

V Praze dne 20. ledna 2023

22. 12. 2022

Dne 18.01.2023 pořádáme v Rytířském sále Správy železnic workshop na téma Rozvoj infrastruktury.

22. 12. 2022

Krásné svátky a štastný nový rok 2023!
Děkujeme všem našim spolupracovníkům a podporovatelům.

 

31. 10. 2022

Dovolte nám Vás pozvat na naše vystoupení v rámci 1. Česko-Slovenské železniční konference konané ve dnech  3. a 4. listopadu 2022 v hotelu Tatra v Bratislavě.

14. 10. 2022

Dovolte nám Vás pozvat na naše vystoupení v rámci kulatého stolu Uplatnění bateriových pohonů na železnici konaného dne  26. října 2022 v budově HKP.

16. 9. 2022

Dovolte nám Vás pozvat na naše vystoupení v rámci konference IRFC 2022, která se koná ve dnech 5. – 7. října 2022 v Clarion Congress Hotel Prague.

15. 9. 2022

Novým řádným členem spolku byla na Valné hromadě přijata společnost ČMŽO – elektronika s.r.o..

18. 8. 2022

Předsednictvo spolku Zelená železnice, z.s. tímto svolává Valnou hromadu

Předsednictvo spolku Zelená železnice, z.s. IČ: 118 57 251 (dále též „Spolek“), v souladu se zněním čl. X. odst. 3. stanov tímto svolává Valnou hromadu spolku na den 15. září 2022 od 16:00 do 16:30 h.
Valná hromada proběhne on-line formou pomocí aplikace MS Teams (odkaz bude zaslán).

Program Valné hromady:
1) Schválení změny stanov spolku
2) Přijetí nových členů spolku
3) Různé

V Praze dne 18. srpna 2022

1. 7. 2022

Přejeme všem krásné léto. Na další akce Vás pozveme koncem prázdnin.

29. 6. 2022

Novým řádným členem spolku byla na Valné hromadě přijata státní organizace Správa železnic.

9. 6. 2022

Předsednictvo spolku Zelená železnice, z.s. tímto svolává Valnou hromadu

Předsednictvo spolku Zelená železnice, z.s. IČ: 118 57 251 (dále též „Spolek“), v souladu se zněním čl. X. odst. 3. stanov tímto svolává Valnou hromadu spolku na den 29. června 2022 od 16:30 do 17:00 h.

Valná hromada proběhne on-line formou pomocí aplikace MS Teams (odkaz bude zaslán).

Program Valné hromady:
1) Přijetí nových členů spolku
2) Různé

V Praze dne 9. června 2022

2. 6. 2022

Dovolte nám Vás pozvat na naše vystoupení v rámci 6. ročníku konference kolejových vozidel, která se koná dne 15. června 2022 v Holiday Inn v Brně.

9. 5. 2022

Dovolte nám Vás pozvat na naše vystoupení v rámci 8. ročníku konference čisté mobility, která se koná ve dnech 19.–20. května 2022 na zámku Loučeň.

27. 4. 2022

Čestným prezidentem spolku Zelená železnice je Václav Nebeský. Jeho nominaci schválila valná hromada spolku dne 27. dubna 2022. Václav Nebeský byl doposud členem předsednictva spolku, na tomto postu ho vystřídal Jiří Ješeta z Českých drah. Novým přidruženým členem spolku na Valné hromadě byla přijata společnost GX CORPFIN.

11. 4. 2022

Předsednictvo spolku Zelená železnice, z.s. tímto svolává Valnou hromadu

Předsednictvo spolku Zelená železnice, z.s. IČ: 118 57 251 (dále též „Spolek“), v souladu se zněním čl. X.odst. 3 stanov tímto svolává Valnou hromadu spolku na den 27. dubna 2022 od 17:00 do 17:45 h.

Valná hromada proběhne online formou pomocí aplikace MS Teams (odkaz bude zaslán).

Program Valné hromady:
1) Schválení účetní závěrky za rok 2021
2) Změna statusu členství ČEZ ESCO
3) Změna stanov – odsouhlasení doplnění pozice čestného prezidenta a případně jeho volba
4) Změna v předsednictvu spolku
5) Přijetí nových členů spolku
6) Různé

V Praze dne 11. dubna 2022 za Předsednictvo spolku Zelená železnice, z.s. Mgr. MgA. Roman Kokšal, předseda

28. 1. 2022

Výkonným ředitelem spolku Zelená železnice byl potvrzen Antonín Felber. Současně byl přijat přijat další řádný člen spolku, a to společnost ČEZ ESCO

17. 9. 2021

Dne 17. 9. 2021 byl založen spolek Zelená železnice. Cílem spolku je koordinovat rozvoj bezemisní dopravy v ČR.